Náš dům se stane bytovým družstvem?

No, nazdar! Tak to se budeme muset sami postarat? To máme málo starostí sami se sebou a chodem našich domácností? To se budeme ještě starat o svůj víceposchoďový dům? Kdo se bude starat? Kdo bude provádět drobné opravy? Kdo povede účetnictví? Kdo se bude starat o peníze? Kdo bude dělat výběrová řízení? Kdo bude vést evidenci plateb, nájemníků? Kdo bude sledovat termíny revizí? Kdo bude sledovat zákony? Kdo bude spravovat fond oprav? Kdo provede převody bytových jednotek?

Nebuďte vyděšení!

Uklidněte se! Přece po Vás takové věci nemůže nikdo chtít. Vždyť existuje společnost, která se o to všechno postará. Vy neznáte správu nemovitostí Praha? To je služba právě pro takové životní zlomy. Obstará vše za Vás! Vy si zvolte jen představenstvo a tuto společnost oslovte. Budete mít klid!

Náš dům se stane bytovým družstvem?
5 (100%)1